ประปาบ้านฉาง ใส่ใจแหล่งน้ำ ร่วมลอกผักตบในชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายพรรษวัชร์ กิมานันโท ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นายสายชล มัติโก หัวหน้างานผลิต นำบุคลากร กปภ.สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ คลองสาธารณประโยชน์ หลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ หมู่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่อคุณภาพน้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน 600 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ประปาบ้านฉาง ใส่ใจแหล่งน้ำ ร่วมลอกผักตบในชุมชน
ประปาบ้านฉาง ใส่ใจแหล่งน้ำ ร่วมลอกผักตบในชุมชน
ประปาบ้านฉาง ใส่ใจแหล่งน้ำ ร่วมลอกผักตบในชุมชน
ประปาบ้านฉาง ใส่ใจแหล่งน้ำ ร่วมลอกผักตบในชุมชน