กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR จิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" นำโดยนายสุชาติ พลอยล้วน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ช่วยกันทำความสะอาดตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาลกุยบุรี ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”