กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันมอบของขวัญ ให้แก่สำนักงานเคหะชุมชนกาญจนบุรี ร่วมกับนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี(วังขนาย) สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ตามคำขวัญที่ว่า"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561