กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ CSR ฟื้นฟู/ตรวจสอบซ่อมแซมประปา/ระบบไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด และทำความสะอาดบริเวณวัดหนองแตน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้วัดมีสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น สะอาด ร่มรื่น และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนต่อไป

201702211058180000026
201702211058180001893
201702211058180002347
201702211058180003731
201702211058180003995
กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่