กปภ. สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และสนับสนุนน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม2561 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด การเก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสาย 344 บ้านบึง - แกลง นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

กปภ. สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และสนับสนุนน้ำดื่ม
กปภ. สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และสนับสนุนน้ำดื่ม
กปภ. สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และสนับสนุนน้ำดื่ม
กปภ. สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และสนับสนุนน้ำดื่ม