กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้

กปภ.สาขาศีขรภูมิ โดยผู้จัดการมอบหมายให้หัวน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สระสี่เหลี่ยม) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้