กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 5.30 น. ถึง 9.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง

กิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียงมีความยินดีให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมและส่งตัวแทนร่วมวิ่งในระยะทาง 3.5 กิโลเมตรและ 10 กิโลเมตร

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง