กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

30 พย.60 เวลา 15.00 น. นายสุคนธ์จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งนายอำเภอกุยบุรี นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาล อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ นักเรียน และชาวกุยบุรี ประมาณ 500 คน ทำความสะอาดชายหาดกุยบุรีที่บ้านโพธิ์เรียง ต.กุยเหนือ โดยรวมตัวกันที่ปากคลองเกลียว แม่น้ำกุยบุรี ฟาก อ.กุยบุรี โดยมีท่านพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผวจ.ประจวบฯ เดินทางมาให้กำลังใจชาวอำเภอกุยบุรี พบปะพูดคุยด้วย รวมทั้งร่วมเก็บขยะด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ทำความดีด้วยหัวใจ ประมาณ 500 คน เก็บขยะชายหาดได้เป็นระยะทางยาวประมาณ 1 ก.ม. ทำให้ชายหาดสะอาดสวยงามขึ้นมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจัดเก็บเศษไม้ต่าง ๆ แม้จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ เพื่อพัฒนาชายหาดให้ขาวสะอาดมีแต่ทรายและเปลือกหอยในอนาคตต่อไป

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"