กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. กปภ.สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเส้นทางบ้านป่าไร่ – บ้านหนองหญ้าปล้อง ณ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"