เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน

วันที่30มิถุนายน2561 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายดนัย วัชรเสถียร หัวหน้าผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน

เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน
เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน