กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพานมอบหมายให้นายนายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยกบางสะพานน้อย จนถึงบริเวณสี่แยกศาลเจ้า

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน

กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก