กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และภาคีเอกชน จัดโครงการ CSR "โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง" ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน พร้อมด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำทีมโดยนางสาววิไลรัตน์ กิตติโรจน์พาณิช หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน ดำเนินกิจกรรมออกบูทให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา ร่วมทาสีปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนและบริการน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 180 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
สำหรับ "โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง" เป็นโครงการ CSR ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของเยาวชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมมอบเงินบริจาค หนังสือ อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนของเมืองพัทยา

กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง
กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง
กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง
กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง
กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง
กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง
กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง