กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSR เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ชุมชนบ้านล่าง จ.ตราด

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิตน้ำ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 901/26 ม.12 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด โดยได้ถอดมิเตอร์และเปิดน้ำพร้อมนำภาชนะมารองประมาณ 30 นาที เพื่อตรวจสอบ ซึ่งไม่พบหนอนแดงในภาชนะที่ใช้รองรับน้ำจากท่อประปาแต่อย่างใด พร้อมทั้งสุ่มตรวจสอบบ้านข้างเคียงในแบบเดียวกันก็ไม่พบหนอนแดงเช่นกัน จากนั้นจึงได้ทำการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในเส้นท่อ ณ จุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ) ของบ้านที่เกิดเหตุพบว่ามีปริมาณคลอรีนคงเหลือ 0.34 ppm. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กปภ.กำหนด คาดว่าการพบหนอนแดงในน้ำประปานั้น มาจากปัจจัยอื่นไม่ได้เกิดขึ้นหรือมาจากระบบการจ่ายน้ำของ กปภ. ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 สาธารณสุขจังหวัดตราด และนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ของกปภ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดดังกล่าวซ้ำ ซึ่งผลการตรวจสอบพบปริมาณคลอรีนอยู่ในเกณฑ์ตามกำหนดและไม่พบหนอนแดงในน้ำประปาในบ้านหลังดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ กปภ.สาขาตราด ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำว่าหนอนแดงไม่สามารถเข้ามาอยู่ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ.ได้ เพราะมีระบบการตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค อีกทั้งหนอนแดงยังไม่สามารถเข้ามาทางท่อที่แตกรั่วได้ เพราะมีแรงดันน้ำและคลอรีนตลอดเวลา ขอให้มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยของน้ำประปาที่ผ่านระบบผลิตแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดจุดดังกล่าวเป็นจุดเก็บตัวอย่างน้ำประจำสัปดาห์เพิ่มเติมตามแผนควบคุมคุณภาพน้ำจากต้นทางถึงปลายทางซึ่งกปภ.สาขาตราดได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมระบบผลิตและระบบจำหน่ายทุกขั้นตอนเป็นประจำ

กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSR เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ชุมชนบ้านล่าง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSR เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ชุมชนบ้านล่าง จ.ตราด