กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ

นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม มอบหมายให้หัวหน้างานบริการ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ณ ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ดีขึ้น สะอาด สวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ