การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สุขสมกลิ่น หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในชื่อโครงการ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562" ณ บริเวณทุ่งรวงทองหนองแขนนาง หมู่ที่ 8 ,11 และ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิดสำนึกของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยป้องกันและลดผลกระบจากมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันในพื้นที่ พร้อมทั้งให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 480 ขวด

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”