กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ตามโครงการรักษ์ชุมชน

กปภ.สาขาศีขรภูมิ นำโดยผู้จัดการธิติมา วาพันสุ และพนักงานในสังกัดร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ โครงการรักษ์ชุมชนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กปภ.ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบแหล่งผลิตน้ำ หรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียง กปภ.สาขาต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการปรับปรุงพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ตามโครงการรักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ตามโครงการรักษ์ชุมชน