กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) มอบหมายให้ พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่มาซ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”