กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรมCSR ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม CSR ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ โดยมอบนมกล่อง, น้ำดื่มบรรจุขวด, ยาสามัญประจำบ้าน, ขนมขบเคี้ยว เพื่อช่วยเหลือคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรมCSR ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ