กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

นายศุภกร รัตนคูหะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต ให้สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์