กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยโครงการ กปภ.สาขาดูแลประปาเพื่อปวงชน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานฯ และพนักงานในสังกัด จัดโครงการกปภ.สาขาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ หมู่บ้านพฤกษา 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยนำทีมออกเยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งบริการช่วยเหลือตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง(อุปกรณ์ลูกค้าจัดหา) ตลอดจนสอบถามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี

กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยโครงการ กปภ.สาขาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยโครงการ กปภ.สาขาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยโครงการ กปภ.สาขาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยโครงการ กปภ.สาขาดูแลประปาเพื่อปวงชน