กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และ บริษัทอินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง" จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทาสีรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม สดใสยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีเสียสละเวลาทำประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม