กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"โดยร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ ณ วัดบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"
กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"
กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"
กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"