กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม และพื้นที่เขตเทศบาลเดชอุดม เพื่อบำเพ็ญสารธารณประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ดีขึ้นและร่วมบริจาคน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม

กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ