ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบหมายให้ กปภ.เขต 8 (อุบลราชธานี) เร่งส่งน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในนามกระทรวงมหาดไทย ไปแจกให้กับจิตอาสา หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำการรวบรวมสิ่งของรับบริจาคทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน สปป.ลาวที่ประสบเหตุน้ำท่วมจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกในแขวงอัตตะปือ ของ สปป.ลาว นอกจากนี้ กปภ.เขต 7 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุดรธานี ได้บริจาคเงิน น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.และเสื้อผ้าจากการบริจาคของพนักงานในสังกัดผ่านจังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ในเบื้องต้น ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีจะนำเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบผ่านกงสุล สปป.ลาวประจำจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว
ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว