กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ร่วมกับอำเภอกุฉินารายณ์ มอบอุปกรณ์กีฬา แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 28กรกฏาคม 2561ที่ผ่านมา กปภ.สาขากุฉินารายณ์ โดยนางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ ช่วงเช้า ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ สวนสาธารณ อ่างเลิงซิว เทศบาลเมืองบัวขาว จากนั้น ร่วมมอบลูกฟุตบอลจำนวน 1,500 ลูก ให้กับโรงเรียนต่างๆในอำเภอกุฉินารายณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ โดยมีนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธี

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ร่วมกับอำเภอกุฉินารายณ์ มอบอุปกรณ์กีฬา แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ร่วมกับอำเภอกุฉินารายณ์ มอบอุปกรณ์กีฬา แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์