กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน โดย นางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ปลูกต้นอิทนิล จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ บริเวณสระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว

กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐