กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔), นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓,ผู้จัดการ กปภ.สาขาเพชรบุรี, ปราณบุรี, กุยบุรี และสาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดโครงการ กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยนำเงินบริจาคของพนักงาน กปภ. ทั่วประเทศไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ด้วยการจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ตามความจำเป็นของโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกด้านของเยาวชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ร่วมกับ บริษัท ไทยวินิเทค (2002)จำกัด ซึ่งให้การสนับสนุนปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการต่อท่อประปาแก่ครูและนักเรียนเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาภายในครัวเรือนเบื้องต้น และยังเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

201703161120060000574
201703161120060001113
201703161120060004474
201703161120060005492
201703161120060005492
201703161120060007780
201703161120060009163
201703161120060009999
กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2
กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2
กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2
กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2
กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2
กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2
กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2