การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ เย็นใจ นายช่างไฟฟ้า 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”