กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว (เทศบาลตำบลห้วยใหญ่)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR "โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง" ปี 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางสาวดุงพร สร้อยสกุล หัวหน้างานอำนวยการ นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมออกบูทให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา บริการน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 180 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเอกชนต่างๆ ร่วมออกบูทจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนอีกด้วย
สำหรับ "โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง" เป็นโครงการ CSR ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของเยาวชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมมอบเงินบริจาค หนังสือ อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนของเมืองพัทยา

งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3