กปภ. สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้นายศิวทัศน์ เจริญวงศ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ ในอำเภออรัญประเทศ เข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบวัดบ้านโคกสะพานขาว โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า เก็บกวาด ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด บริเวณศาลาการเปรียญ ล้างทำความสะอาดถนนภายในของวัดโดยในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

กปภ. สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กปภ. สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กปภ. สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กปภ. สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว