กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองวัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองวัง ม.8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองวัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองวัง ม.8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองวัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองวัง ม.8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองวัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองวัง ม.8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองวัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองวัง ม.8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช