กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้ำ"

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นำโดยนายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม นายนฤชา ชาตะวรหะ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการโครงการ CSR ในชื่อโครงการ "หนูน้อย รักษ์น้ำ" เพื่อให้ความรู้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา และใช้น้ำอย่างประหยัด โดยร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซื่งได้จัดเล่นเกมส์กับนักเรียน แทรกความรู้ในการใช้น้ำประปาให้ประหยัด นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานในกิจกรรมที่ได้จัดในครั้งนี้

กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้ำ"
กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้ำ"
กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้ำ"
กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้ำ"