กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายธนู ประสงค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยได้ลงพื่นที่ให้บริการตรวจสอบระบบประปา ดูแลซ่อมแซมท่อแตกรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้คำแนะนำวิธีดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า กปภ.ในเขตพื่นที่ หมู่ 11 ต.เนินมะกอก อ,บางมุลนาก จ.พิจิตร
ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง