กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี

นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Smile Together ครั้งที่ 1" เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี นำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนชลมารควิถี (ถนนเลียบชายทะเล) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี
กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี
กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี
กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี