กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และพนักงานในสังกัด ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ.ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการเสียสละซึ่งเป็นอนิสงฆ์อันยิ่งใหญ่ ทั้งต่อคนเองและครอบครัว

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี