กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล กิจกรรม " ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯและหัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล กิจกรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองห้วยคล้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสา ภายใต้โครงการ CSR ครั้งที่ 1/2564 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านบริการประชาชน และสังคม

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล กิจกรรม " ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล กิจกรรม " ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร