กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2" ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนและเด็กนักเรียนชาวเขาในภาคเหนือและมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสมทบโครงการ "ลูกช้างรักชีวิต" ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองตาก จ.ตาก พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาตาก ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 150 ขวด เพื่อบริการแก่นักปั่นในกิจกรรมดังกล่าว

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่