การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายวุิฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ได้ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ