กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"

เมื่่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ" เพื่อให้หน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ มีส่วนรวมในการรักษา และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภา และคลองคลองแงะ โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ ณ สวนสมเด็จฯ ชุมชนบ้านคลองผ่าน ม.6 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา

กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"
กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"
กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"
กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"
กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"