กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อบริการ ดูแล ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน "ฟรีค่าแรง"เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ณ หมู่บ้านสิวารัตน์ 4 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน

กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562
กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562
กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562
กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562