กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำคลองกระเสียว

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดยนายกัมพล มีตา ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวชเข้าร่วมกับนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกิจกรรม"จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำคลองกระเสียว" ณ บริเวณคลองกระเสียว หมู่ที่ 3 ต.วังศรีราช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำคลองกระเสียว
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำคลองกระเสียว
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำคลองกระเสียว