กปภ.สาขาสงขลาจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2562 ร่วมกันลงพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ชุมชน หมู่10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนโดย ไม่คิดค่าแรง และให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ำถึงบ้านเรือนประชาชน , ตรวจสอบปัญหาค่าน้ำประปาขึ้นสูง , ตรวจสอบระบบน้ำประปา ภายในบ้านทดสอบมาตรวัดน้ำเนื่องจากมาตรวัดน้ำเดินเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ผู้ใช้น้ำ , ตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปา , ตรวจเช็คประตูน้ำ, ตรวจสอบแรงดันน้ำ, ตีตรามาตร (ผูกลวด), และระบายตะกอนในเส้นท่อ พร้อมทั้งรับฟังและตอบปัญหา ต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้พนักงานได้มอบของที่ระลึกเป็นสมุดโน๊ต , แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องน้ำประปา วิธีการประหยัดน้ำ ฯลฯ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กปภ. และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำประปาได้เป็นอย่างดี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

กปภ.สาขาสงขลาจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่
กปภ.สาขาสงขลาจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่
กปภ.สาขาสงขลาจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่