กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม งานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ให้ความรู้ด้านการประหยัดน้ำและการติดตั้งแอปพลิเคชั่น PWA Walletแด่ผู้ปกครอง สามารถชำระค่าน้ำประปาได้สะดวก ง่าย และไม่เสียเวลาพร้อมนี้ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ได้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน 500ขวด และมอบอุปกรณ์การเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ จำนวน 200 ชุด ขนม และให้น้องๆ เด็ก ร่วมแข็งขันเกม "ใจตรงกัน" รับของของเล่น โดยมีเด็กๆ น้อง และเยาวชน ร่วมสนุกกันอย่างครึกครื้น


งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
โทรศัพท์. 0-3827-4865-6 ต่อ 109

กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561
กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561
กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561
กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561