กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และชายหาดบ้านเพ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาระยอง ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน360 ขวด ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีรายงานบ้านเพ ต.เพ จ.ระยอง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"