กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะ พร้อมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ณ วัดมหาการ หมู่ที่ 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด

กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว