กปภ.สาขาศรีสะเกษสนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ร่วมกิจกรรม นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายเสกสรร เผ่าภูรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ และพนักงานในสังกัด วันที่ร่วมกิจกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2564

กปภ.สาขาศรีสะเกษสนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ
กปภ.สาขาศรีสะเกษสนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ