กปภ.สาขาเลาขวัญ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการกปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2562 โดยให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือน โดยไม่คิดค่าแรง และให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562๒ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำที่ดีต่อกัน และผู้ใช้น้ำประทับใจในบริการที่เป็นเลิศ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลาขวัญ

กปภ.สาขาเลาขวัญ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กปภ.สาขาเลาขวัญ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กปภ.สาขาเลาขวัญ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน