การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย นำโดยนายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันบริจาคโลหิต ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดโดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ซึ่งภายในงานมีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้บริจาคโลหิตในวันดังกล่าวจะได้รับเสื้อยืดและประกาศเกียรติคุณเป็นที่ระลึก

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ