การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายลุ่มโพธิ์ - หนองกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และนางพรศรี ศรีวิชัย หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายลุ่มโพธิ์ - หนองกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายลุ่มโพธิ์ - หนองกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายลุ่มโพธิ์ - หนองกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายลุ่มโพธิ์ - หนองกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายลุ่มโพธิ์ - หนองกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์