การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์

เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ แขวงสะหวันนะเขตและจังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำโดย นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ( ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) "มุก- สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ แขวงสะหวันนะเขตและจังหวัดมุกดาหาร และทั้งนี้ กปภ.สาขามุกดาหารได้ร่วมสนับสนุนแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์
การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์
การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์
การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์
การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์
การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์
การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์
การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์